NASLOVNA


glavna

Prodaja i otkup novih i  rabljenih jumbo vreća – Big Bag (Vreće su jedanput korištene),PP vreće za šutu i pijesak,Raschel-mrežaste vreće sa vezicom za zelje krumpir…
Vreće su nosivosti do 1500 kg sa 4 kutne gurtne – omče i sa ventilima za punjenje i pražnjenje. U slučaju potrebe gornji dio se moze odrezati radi lakšeg utovara robe.

Namjenjene su za ambalažu rasutih tereta kao npr;
– ugljen, drveni ugljen, briketi
– drveni ostataci, piljevina
– pelete za ogrijev
– šljunak, pijesak, šuta
– neprehrambena sol npr; za posipanje cesta
– granulat plastike
– granulat stiropora
– mljevena cigla, tenisit
– otpad i sekundarne sirovine
– vapno, cement, gips
– žitarice, agrumi
 

pp-vreca

PP vreće za pijesak, žitarice, šutu, zečje nasipe itd
Dimenzije 55 x 110 cm, nosivosti 50 kg

 

 

rachel02-269x269

Raschel mrežaste vreće sa vezicom za krumpir, luk, zelje, jabuke,,,
Green food certifikat.
Boja žuta i crvena – min količina 100 kom.